สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตราด จำกัด
เลขที่ 6 ซอยชัยมงคล1  ตำบลบางพระ  อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000
เบอร์โทรศัพท์ 0813059612
เจ้าหน้าที่สหกรณ์

นางศศกร เพิ่มทรัพย์
ผู้ช่วยผู้จัดการ
โทร. 0954250706

นางสาวจันทร์ทิพย์
หัวหน้าเจ้าหน้าที่สินเชื่อ

นายธนฉัตร จูห้อง
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

นางสาวนิตยา รัยวรัก
เจ้าหน้าที่การเงิน

นางสาวจิรภา สารวุฒิ
เจ้าหน้าที่บัญชี

นางสาวปทุมรัตน์ อุปเทห์
เจ้าหน้าที่ธุรการ