สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตราด จำกัด
เลขที่ 6 ซอยชัยมงคล1  ตำบลบางพระ  อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000
เบอร์โทรศัพท์ 0813059612
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอรับทุนสวัสดิการสมาชิกเกษียณอายุราชการหรืออายุงาน (อ่าน 41) 12 เม.ย. 66
ขอรับทุนสวัสดิการส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก (อ่าน 42) 12 เม.ย. 66
ขอรับทุนสวัสดิการสมาชิกที่ไม่มีบุตรหรือเป็นโสด (อ่าน 37) 12 เม.ย. 66
โครงการทัศนศึกษาอบรมสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตราด จำกัด (อ่าน 47) 12 เม.ย. 66
Line official Account (อ่าน 52) 27 ก.พ. 66
ช่องทางติดต่อสหกรณ์ (อ่าน 112) 27 ก.พ. 66
Smart Member (อ่าน 97) 20 ม.ค. 66