สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตราด จำกัด
เลขที่ 6 ซอยชัยมงคล1  ตำบลบางพระ  อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000
เบอร์โทรศัพท์ 0813059612
การก่อสร้างอาคารสำนักงาน
ตรวจรับงานจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน งวดที่ 10 (อ่าน 42) 12 เม.ย. 66
ตรวจรับงานจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน งวดที่ 9 (อ่าน 39) 12 เม.ย. 66
ตรวจรับงานจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน งวดที่8 (อ่าน 101) 20 ม.ค. 66