สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตราด จำกัด
เลขที่ 6 ซอยชัยมงคล1  ตำบลบางพระ  อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000
เบอร์โทรศัพท์ 0813059612
ภาพกิจกรรม
วันที่ 21 เมษายน 2566 มอบทุนสวัสดิการให้กับครอบครัวสมาชิก
      คุณลักขณา  ศรีเพ็ง เป็นผู้แทนคณะกรรมการสหกรณ์ฯ ร่วมเคารพศพและมอบเงินสวัสดิการให้กับครอบครัวสมาชิกของสหกรณ์ คุณวิเชียร อยู่สอน รพ.ตราด  สูญเสียภรรยา ตั้งบำเพ็ญกุศลศพ ณ วัดสุวรรณมงคล
และในนามผู้แทนศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สสธท.  ขอแสดงความเสียใจเป็นอย่างยิ่งค่ะ
โพสเมื่อ : 27 เม.ย. 2566,13:55   อ่าน 36 ครั้ง