สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตราด จำกัด
เลขที่ 6 ซอยชัยมงคล1  ตำบลบางพระ  อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000
เบอร์โทรศัพท์ 0813059612
ภาพกิจกรรม
วันที่ 7 มิถุนายน 2566 ร่วมกิจกรรมวันสหกรณ์โรงเรียน
( จำนวน 3 รูป / ดู 1 ครั้ง )
วันที่ 6 มิถุนายน 2566 มอบทุนสวัสดิการให้กับครอบครัวสมาชิกสหกรณ์
( จำนวน 2 รูป / ดู 0 ครั้ง )
วันที่ 3 มิถุนายน 2566 โครงการทัศนศึกษาอบรมสมาชิกสหกรณ์ฯ รุ่น 1 ณ สมาคมฌาปนกิจ สสธท. และ กสธท.
( จำนวน 1 รูป / ดู 0 ครั้ง )
วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 มอบทุนสวัสดิการให้กับครอบครัวสมาชิกสหกรณ์
( จำนวน 2 รูป / ดู 10 ครั้ง )
วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 มอบทุนสวัสดิการให้กับครอบครัวสมาชิกสหกรณ์
( ดู 23 ครั้ง )
วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 มอบทุนสวัสดิการให้กับครอบครัวสมาชิกสหกรณ์
( ดู 25 ครั้ง )
วันที่ 26 เมษายน 2566 มอบทุนสวัสดิการให้กับครอบครัวสมาชิก คุณวันทนีย์ รัตนสูรย์
( ดู 35 ครั้ง )
วันที่ 21 เมษายน 2566 มอบทุนสวัสดิการให้กับครอบครัวสมาชิก
( จำนวน 1 รูป / ดู 36 ครั้ง )
วันที่ 11 เมษายน 2566 สหกรณ์ฯ ได้มอบเงินสวัสดิการให้กับครอบครัวสมาชิก
( ดู 42 ครั้ง )
วันที่ 27 มีนาคม 2566 สหกรณ์ฯ ได้มอบเงินสวัสดิการให้กับครอบครัวสมาชิก
( ดู 46 ครั้ง )