สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตราด จำกัด
เลขที่ 6 ซอยชัยมงคล1  ตำบลบางพระ  อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000
เบอร์โทรศัพท์ 0813059612
เอกสารเกี่ยวกับสวัสดิการสมาชิก
แบบคำขอรับทุนสวัสดิการสมาชิกเกษียณอายุราชการหรืออายุงาน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 101.08 KB
แบบคำขอรับทุนสวัสดิการส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 99.05 KB
แบบคำขอรับทุนสวัสดิการสมาชิกที่ไม่มีบุตรหรือเป็นโสด
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 91.89 KB