สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตราด จำกัด
เลขที่ 6 ซอยชัยมงคล1  ตำบลบางพระ  อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000
เบอร์โทรศัพท์ 0813059612
เอกสารเกี่ยวกับเงินกู้
แบบคำขอฉุกเฉิน
แบบคำขอกู้สามัญ
แบบคำขอกู้สวัสดิการ